person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Czym są jednostki Autyzmu?

"Jednostka autyzmu" to bardzo szeroka i konkretna klasa, której celem jest stworzenie uporządkowanego i przewidywalnego środowiska, które poprawi zrozumienie uczniów z ASD i ułatwi im udział w działaniach głównego ośrodka, w którym są fizycznie zlokalizowani. Jest to specyficzna jednostka edukacji specjalnej, do której uczęszczają studenci, wcześniejsza opinia szkolna, ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z zaburzeń ze spektrum autyzmu lub zaburzeń komunikacji społecznej.

W ramach tego modelu kształcenia, wsparcie specyficzne dla autyzmu może być zapewnione w różnych kontekstach edukacyjnych, z dużą zmiennością w czasie spędzonym w jednostce specyficznej dla autyzmu oraz w klasie mainstream. Często jest to szczególnie przydatne dla osób z autyzmem, które również mają niepełnosprawność intelektualną, a to pozwala uczniom dzielić się jak największymi zajęciami z uczniami bez niepełnosprawności (takimi jak siłownia, czas wolny, muzyka lub posiłki), jednocześnie czas, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w jednostce autyzmu.

Jednostki Autyzmu są elastyczną modalnością w tym sensie, że gdy jeden z uczniów ma łagodniejsze trudności intelektualne, jeden z nauczycieli (lub personel pomocniczy nauczyciela) może towarzyszyć temu uczniowi w klasach ogólnodostępnych, aby zapewnić mu konkretne wsparcie.

Idealnie, ta metoda ma funkcjonować raczej jako małe centrum zasobów w szkole ogólnodostępnej, w pełni zintegrowane ze wszystkimi działaniami szkoły, a nie wyizolowaną przestrzenią dla osób z autyzmem.

Komunikacja i język w klasie pozwalają na elastyczny czas zindywidualizowanej uwagi i włączenia do głównego nurtu klasy poprzez niestandardowe harmonogramy i wspólne zajęcia z uczniami z ogólnodostępnych klas.

Jednostki Autyzmu są bardzo rozbudowane w całej Europie, chociaż nazwa używana w tej formie nauczania jest różna w zależności od regionu. Niektóre z używanych nazw to: stabilne sale lekcyjne, otwarte sale lekcyjne, sale komunikacyjne i językowe, sala autyzmu i wiele innych.

partner

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Brak połączenia z internetem