person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Jaka jest dobra praktyka dla jednostki autyzmu?

Opierając się na normatywnej definicji najlepszych lub dobrych praktyk Donabedian (2003), Parsons i in. (2011) sugerują, że Dobrą Praktykę czerpie się „… albo z bezpośredniej znajomości literatury naukowej i jej ustaleń, albo z uzgodnionych opinii ekspertów i liderów, opinia przypuszczalnie oparta na znajomości stosownej literatury, a także na doświadczeniu klinicznym ”(s. 62). Dlatego najlepsze praktyki opierają się na zgromadzeniu dowodów zarówno z części empirycznej, jak i eksperckiej.

W zakresie strony www.AutismUnits.eu prosimy współpracowników o sformułowanie dobrych praktyk w taki sposób, aby każda inna jednostka autyzmu mogła, z dostępnymi procedurami i dokumentami, przeprowadzić najlepsze praktyki i dostosować je do ich konkretnej sytuacji i kontekstu . Dlatego dobrą praktykę należy przedstawiać w jasny i konkretny sposób, określając cel i wszystkie niezbędne kroki w celu jej wdrożenia, wskazując niezbędne zasoby, które należy wykorzystać, działania, które należy opracować, trudności napotkane podczas jej realizacji, lekcję. poznany i system oceny (wskaźniki sukcesu praktyki).

partner

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Brak połączenia z internetem