person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Znajdź dobre praktyki

Jednostki Autyzmu to miejsce, w którym można wyszukiwać, udostępniać, oceniać i przeglądać dobre praktyki opracowane w jednostkach z autyzmem zlokalizowanych w szkołach ogólnodostępnych.
Znajdź dobre praktyki

Znajdź dobre praktyki

Dodaj dobre praktyki

Jeśli masz dobrą praktykę do udostępnienia, opublikuj tutaj opis, aby inni mogli się o tym dowiedzieć. Dodaj dobrą praktykę

Dodaj praktykę

Przejrzyj dobre praktyki

Zdecyduj, jaka wspólna praktyka dla jednostek z autyzmem działa lepiej dla tych uczniów z Twojej jednostki autyzmu, ucząc się na podstawie opinii, ocen i historii innych osób.

przegląd dobrych praktyk

Poproś o dobrą praktykę

partner

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Brak połączenia z internetem