person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Wyniki projektu AMUSE UE

AMUSE to projekt finansowany z funduszy UE Erasmus +, możesz uzyskać więcej informacji o projekcie tutaj. Projekt AMUSE jest opracowywany przez zespół wielosektorowy, w tym naukowców z dwóch uczestniczących uniwersytetów (Instytut IRTIC na Uniwersytecie w Walencji i Wydział Psychologii na Uniwersytecie w Bath), nauczyciele i rodziny z czterech zaangażowanych szkół (trzy z Hiszpanii: To jest nasze morze Schoow Walencji, Gabriel Pérez Cárcel w Murcji, Fundacja Aucavi w Madrycie; i jeden z Turcji: i Szkoła Maresala w Konyi) oraz instytucje kształcenia ustawicznego od władz regionalnych (CEFIRE z regionalnego rządu Walencji, Hiszpanii, oraz Konya Il Mem z Turcji).

Z zespołu AMUSE uważamy, że osoby z autyzmem muszą mieć możliwość uzyskania dostępu do szerokiej gamy modalności edukacyjnych, aby dostępne alternatywy były wystarczająco elastyczne, aby pasowały do ​​różnych profili nauczania. Jednostki Autyzmu zintegrowane z głównymi szkołami są bardzo cenną alternatywą i, dzięki projektowi AMUSE, chcemy promować wymianę dobrych praktyk od nauczycieli i innych specjalistów pracujących w tym obszarze. Szanujemy w pełni inne warunki szkolne i bardzo doceniamy pracę opracowaną przez profesjonalistów, którzy pracują nad nimi, kiedy zagwarantowane jest specjalne podejście do autyzmu i gdy sprzyja się włączeniu.

AMUSE da trzy główne wyniki:

O1: strona internetowa wymiany dobrych praktyk między specjalistami (strona internetowa www.autismunits.eu).

O2: Kurs MOOC dla rozpowszechniania dobrych praktyk dla jednostek autyzmu.

O3: Badanie naukowe mające na celu określenie profilu uczniów, którzy odniosą największe korzyści z tego modelu nauczania. Wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i innego personelu 629 uczestników z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Turcji można znaleźć tutaj

partner

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Brak połączenia z internetem